Technologie Stava

Technologie Stava

Bez zaawansowanej technologii i inwestycji w nią, osiągnięcie wysokiej efektywności i jakości usługi food delivery jest niemożliwe. Dlatego w Stavie żyjemy naszą obsesją na punkcie wydajności logistyki ostatniej mili (liczba dostaw na godzinę pracy kuriera).
Naszym celem jest dogłębne zrozumienie jej niuansów oraz budowanie know-how, oprogramowania i algorytmów. Wszystko to, by tę efektywność maksymalizować przy zachowaniu wysokiej jakości.

Oto niektóre z rozwiązań, które wypracowaliśmy i rozwijamy w Stavie:

Rozwiązania Stava

Automatic Dispatch

100% zadań jest automatycznie planowanych w kolejkach zadań kurierów, z uwzględnieniem dziesiątek czynników decyzyjnych.

Ręczna praca dyspozytorów nie jest wymagana, co zmniejsza koszty i zapewnia wysoką wydajność oraz dokładność ETA.

Batching & Pooling

Zamówienia są grupowane do wspólnego transportu. Wykorzystywane są wszystkie kombinacje tras łączonych odbiorów i łączonych dostarczeń.

Czas marnowany na puste przejazdy jest maksymalnie zredukowany, co zwiększa liczbę dostaw, które kurier może wykonać w ciągu godziny pracy.

Routing z uwzględnieniem korków

Własne algorytmy gromadzenia i przetwarzania danych o ruchu drogowym umożliwiają znalezienie najszybszych tras i dokładnego czasu ETA.

Kolejki zadań kurierskich są zoptymalizowane pod kątem najwyższej wydajności, a operacje w punktach odbioru są precyzyjnie zsynchronizowane z przyjazdem kuriera.

API i integracje

Integracja technologii Stava z portalami, e-commerce, POS i nie tylko, przy wykorzystaniu Stava API i rozwiązań integracyjnych.

Eliminacja ręcznego wprowadzania zamówień zmniejsza liczbę błędów ludzkich i zwiększa wydajność operacji w punkcie odbioru.

Machine learning

System Stava uczy się indywidualnej wydajności każdego kuriera, czasu spędzonego przez kurierów w każdym punkcie odbioru, czasu i daty dostaw itp.

Umożliwia to automatycznemu dyspozytorowi planowanie bardziej wydajnych operacji i obliczanie dokładnego ETA.

Precyzyjna technologia map

Narzędzia do ciągłego ulepszania danych mapy, dodawania brakujących adresów i dróg, poprawiania dokładnej lokalizacji adresu dla kuriera.

Oszczędzają czas i zwiększają wydajność, kierując kuriera precyzyjnie do zadanej lokalizacji.

Business Intelligence

Gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące każdego aspektu realizacji dostawy. Obliczamy, monitorujemy i ulepszamy wszystkie ważne wskaźniki KPI każdego dnia – per kurier, per restauracja, a nawet per indywidualna dostawa.

Pozwala to na świadome, oparte na danych decyzje dotyczące realizacji dostawy.

Automatyzacja ERP

Zadania takie jak rozliczenia pobrań kurierskich cash&card, wynagrodzenia, fakturowanie, obieg dokumentów, zarządzanie majątkiem i wyposażeniem oddziałów są wysoce zautomatyzowane.

Nawet największe oddziały Stava wymagają jedynie minimalnego nakładu pracy administracyjnej.

Zarządzanie flotą

Możliwość śledzenia historii użytkowania pojazdów we flocie przez kurierów. Wiedza o tym, kto i kiedy korzystał z każdego pojazdu oraz historia jego lokalizacji.

Dostawy w oknach czasowych

Dzięki rozwiązaniom Stava możliwe są dostawy w określonych oknach czasowych.

Konsument może wybrać dokładny przedział czasowy, w którym chce otrzymać swoje zamówienie. Nasze algorytmy automatycznej dyspozycji uwzględniają to ograniczenie podczas planowania kolejek zadań dla kurierów.

Personalizacja Service Level

Każda dostawa może mieć zdefiniowane różne docelowe poziomy usług, które są brane pod uwagę przez algorytmy układające trasy.

Umożliwia to indywidualne uzgodnienia z klientami i dostosowywanie docelowego SL na żywo w zależności od aktualnego natężenia ruchu lub warunków pogodowych.

Nadzór nad czasem transportu

Algorytmy biorą pod uwagę zdefiniowany docelowy czas transportu dla każdej dostawy i wybierają trasy, które spełniają to ograniczenie.

Dzięki temu zamówienia takie jak pizza neapolitana są dostarczane jeszcze gorące, poprawia się jakość usług i zadowolenie klientów.

Niskie koszty i skalowalność architektury

Architektura systemu Stava jest łatwo skalowalna do obsługi bardzo dużych operacji pod względem liczby dostaw i zalogowanych kurierów.

Jednocześnie wiemy, jak utrzymać koszty infrastruktury per oddział na bardzo niskim poziomie.

Zarządzanie P&L oddziałów

Każdego dnia dane z systemów logistycznych są importowane do zaawansowanych narzędzi P&L.

Pozwala to na bieżące monitorowanie bilansu zysków i strat oddziału i przepływów pieniężnych oraz natychmiastowe radzenie sobie z wszelkimi nieefektywnościami, które wpływają na zyski oddziału.

Wbudowane rozwiązania płatnicze

Pobieranie płatności kartą na jedno kliknięcie jest wbudowane w aplikację kurierską. Płatność online jest dostępna dla klientów podczas oczekiwania na dostawę.

Oszczędność czasu kurierów na pobieranie płatności zwiększa wydajność i zmniejsza liczbę błędów ludzkich.

Wszystkie rodzaje pojazdów

System uwzględnia rodzaj pojazdu używanego przez każdego zalogowanego kuriera, planując jego kolejkę zadań.

Pozwala to oddziałom na posiadanie zróżnicowanej floty pojazdów. Na przykład rowery dla stref, w których samochody nie są dozwolone.

Symulator

Zaawansowany symulator umożliwia łączenie realnych danych historycznych z planowanymi zmianami, tj. dodanie nowej restauracji, dodanie kurierów, rozszerzenie stref dostaw itp.

Możliwość przewidywania zmian wskaźników KPI, takich jak wydajność lub czas oczekiwania konsumentów i podejmowania świadomych decyzji.

Aplikacja dla konsumentów

Konsumenci mogą korzystać z rozwiązania MyStava do śledzenia w czasie rzeczywistym postępu dostawy i lokalizacji kuriera.

Zwiększa to ich zadowolenie i zmniejsza liczbę kontaktów z działem obsługi klienta.