Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022

Zarząd STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h., niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022 r., o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Kowalskiej 1, z następującym…

Pierwsza w Polsce franczyza z gwarancją zysku

Stava wprowadza rewolucję na rynku franczyzy w Polsce. Jako pierwsza sieć franczyzowa, zapewnia franczyzobiorcom gwarancję zysku. Każdy przedsiębiorca zakładający nowy oddział Stava ma możliwość podpisania indywidualnej umowy gwarancyjnej. Właściciel sieci zapewnia, że postępując zgodnie z wytycznymi, franczyzobiorca wygeneruje zysk. Jeżeli jednak oddział nie osiągnie gwarantowanego zysku, pomimo trzymania się zasad, centrala Stava pokryje różnicę z własnych środków.

Trudny rok dla gastronomii i korekta na rynku dowozów jedzenia. Pandemiczny rekord zostanie pobity w 2025 roku

Jak wynika z najnowszej edycji raportu Stava, cały rynek dostaw jedzenia w 2021 roku był wart 8,79 mld zł. To spadek o 12% w stosunku do rekordowego roku 2020. Według prognoz ekspertów, w 2022 roku zaobserwujemy kolejny spadek wartości zamówień z dowozem, ale już w 2025 roku rynek pobije pandemiczny rekord i przebije pułap 10 miliardów złotych.