Marzec 2016 – nasz drugi oddział

Po blisko dwóch latach intensywnej pracy i sprostaniu setkom wyzwań organizacyjnych, technicznych, logistycznych oraz ludzkich, zdecydowaliśmy się na otwarcie drugiego oddziału. Nowy oddział zaczął zarabiać od pierwszych miesięcy. Mieliśmy potwierdzenie, że nasz model biznesowy i narzędzia sprawdzają się w różnych miejscowościach, przy różnej skali i warunkach działania.

2014 – od pomysłu do realizacji

W 2014 roku nasz zespół (założyciele i obecni kluczowi współpracownicy) zaangażowany był wspólnie w rozwój innych projektów. Pomimo znaczących dochodów, jakie generowały, uzyskanych międzynarodowych patentów oraz prestiżowych grantów, wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie dają one oczekiwanych przez nas perspektyw dalszego rozwoju. Postanowiliśmy więc zaangażować swoje doświadczenie i umiejętności w nowe przedsięwzięcie. Po wielu miesiącach…