Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022

Zarząd STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h., niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022 r., o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Kowalskiej 1, z następującym…

Maj 2020

Silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej, przyspieszamy nasz rozwój jeszcze bardziej. Obniżamy finansowe bariery wejścia do sieci. Zgłaszają się do nas setki osób zainteresowanych otwarciem oddziału. Podpisujemy umowy z kolejnymi kluczowymi klientami. Z entuzjazmem patrzymy w przyszłość, na stojące przed nami możliwości. Więcej wkrótce.

Marzec-kwiecień 2020 – stress test

Koronawirus uderza w branżę gastronomiczną na całym świecie z siłą tornada. Restauracje nie mogą obsługiwać klientów na miejscu. Pozostaje im wyłącznie sprzedaż na wynos oraz z dowozem. Wielu restauracjom, dla których dowozy były wcześniej tylko dodatkiem, nie pokrywają one nawet kosztów utrzymania załogi. Decydują się więc całkiem zawiesić działalność. W pierwszych tygodniach od zamknięcia restauracji…

Czerwiec 2019 – najlepsi współpracują ze Stavą

Zawieramy strategiczną współpracę z AmRest, jednym z wiodących podmiotów na rynku gastronomicznym w Europie, prowadzącym ponad 2100 restauracji w 26 państwach, w Polsce obsługującym m.in. restauracje KFC, Pizza Hut, Burger King oraz Starbucks. Współpraca zakłada rozwój dostaw w restauracjach w AmRest w oparciu o usługi Stava i obejmuje integrację systemów informatycznych obu przedsiębiorstw w zakresie…

Maj 2019 – dołączamy do Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Jako szybko rozwijająca się sieć franczyzowa poddajemy się weryfikacji pod kątem uczciwości oraz przejrzystości stosowanych zasad współpracy i zostajemy przyjęci do grona firm zrzeszonych w Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Tym samym Stava dołącza do grona najbardziej rzetelnych franczyzodawców, w sąsiedztwie takich marek jak McDonald’s Polska, Eurocash, Carrefour i Żabka.

2018 – stajemy się firmą ogólnopolską

Rozwijamy się w szybkim tempie. W styczniu wchłaniamy do sieci niezależną firmę, wdrażamy nasze narzędzia i logistykę i od razu podwajamy efektywność działania naszego nowego partnera. Kolejne oddziały z nowymi partnerami otwieramy w lutym, marcu, kwietniu, czerwcu, lipcu, 2 w sierpniu, 2 w październiku oraz 1 w listopadzie. W sumie 11 nowych oddziałów. Szybko uczymy…

2017 – franczyza

Mamy unikalne narzędzia i know-how. Wszystko wskazuje na to, że jako jedyni mamy rentowny model biznesowy w branży gastro-kurierskiej. Postanawiamy więc rozwijać firmę w oparciu o model franczyzowy. Przekazujemy 2 własne oddziały w ręce pierwszych franczyzobiorców i otwieramy trzeci oddział – od początku prowadzony przez franczyzobiorcę. Jego szybki sukces potwierdza nasze wnioski i stanowi paliwo…