2014 – od pomysłu do realizacji

W 2014 roku nasz zespół (założyciele i obecni kluczowi współpracownicy) zaangażowany był wspólnie w rozwój innych projektów. Pomimo znaczących dochodów, jakie generowały, uzyskanych międzynarodowych patentów oraz prestiżowych grantów, wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie dają one oczekiwanych przez nas perspektyw dalszego rozwoju. Postanowiliśmy więc zaangażować swoje doświadczenie i umiejętności w nowe przedsięwzięcie. Po wielu miesiącach…